صدای روز | بانوی ماندگار فروغ فرخزاد

ارتباط از طریق گفتگوی آنلاین و یا تماس مستقیم

همه چیز در از پیش است|س.ع|

ساختار سازی گام ‌های درست آموزشی

ساختار سازیِ گام‌های دُرُستِ آموزشی

مرحله به مرحله، اختیاری یا اجباری، گام به گام به این مفهوم درست است. یعنی شما بتوانید برای دوره‌ی خود پیش نیاز تعریف کنید بر اساس نیاز نه بیزینس و از علاقمندان بخواهید قبل از گذراندن یک دوره در صورت نیاز دوره دیگر را تکمیل کرده باشند. می‌توانید مقررات پیش شرط و ثبت نام در دوره تنظیم کنید تا از ثبت نام افراد ویژه و مناسب آن سطح و دوره مطمئن باشید. می‌توانید با استفاده از این ویژگی استراتژیک، دانشجویان را به ترتیب خاص در دوره ها شرکت دهید.

هدف سامانه آموزش علم|هنر|مهارت|ورزش ایجاد زنجیره‌ی آموزشی است نه فقط ارائه‌ی محتوای آموزشی. محتوای آموزشی از طرف ما رایگان ارائه می‌شود پس برای پیش برد اهداف زنجیره‌ی آموزشی فارسی زبانان به خالقین سبک تدریس خوش آمد می‌گوییم.

 

ساختار سازی گام ‌های درست آموزشی
ساختار سازی گام ‌های درست آموزشی

ساختار سازی گام ‌های درست آموزشی

در خبرگزاری فردی تمامی مدرسین معرفی خواهند شد | خبرگزاری فردی
در سامانه ثبت برند و معرفی برترین‌ها، هر مدرس و آموزشگاه و ساختار آن معرفی خواهد شد | ثبت برند
در اولین سامانه خدمات ورزشی به زبان فارسی هر فرد امکان فروش و درامدزایی محصول را خواهد داشت | مورمور
نشر خبرهای شما : رایگان
ارتباط از طریق گفتگوی آنلاین و یا تماس مستقیم
اینجا مکان تبلیغات شماست : روزانه، هفتگی، ماهانه شامل هزینه | قابل مشاهده در تمام صفحات

Leave a Reply