صدای روز | بانوی ماندگار فروغ فرخزاد

ارتباط از طریق گفتگوی آنلاین و یا تماس مستقیم

همه چیز در از پیش است|س.ع|

100 درصد امکان ایجاد حداکثر شوق آموزشی

به‌راحتی بازی‌ها و فعالیت گوناگون را به دوره‌های آنلاین خود اضافه کنید تا فضای عالی تعاملی را خلق نمایید و با بهبود حس کاربری جذب مخاطبان بیشتری را داشته باشید. برای فعالیت و ایجاد انگیزش می‌توانید ازین امکانات امتیاز دهی، درجه بندی و جوایز استفاده کنید.

رتبه بندی انگیزشی| جوایز هدفمند| امیتاز دهی کاربردی| در دستانِ مدرس

 

100 درصد امکان ایجاد حداکثر شوق آموزشی

در خبرگزاری فردی تمامی مدرسین معرفی خواهند شد | خبرگزاری فردی
در سامانه ثبت برند و معرفی برترین‌ها، هر مدرس و آموزشگاه و ساختار آن معرفی خواهد شد | ثبت برند
در اولین سامانه خدمات ورزشی به زبان فارسی هر فرد امکان فروش و درامدزایی محصول را خواهد داشت | مورمور

 

………

نشر خبرهای شما : رایگان
ارتباط از طریق گفتگوی آنلاین و یا تماس مستقیم
اینجا مکان تبلیغات شماست : روزانه، هفتگی، ماهانه شامل هزینه | قابل مشاهده در تمام صفحات

Leave a Reply