صدای روز | بانوی ماندگار فروغ فرخزاد

ارتباط از طریق گفتگوی آنلاین و یا تماس مستقیم

همه چیز در از پیش است|س.ع|

0 تا 100 تمام فعالیت‌ اجتماعی در یک بستر آموزشی

0 تا 100 تمام فعالیت‌های اجتماعی در یک بستر آموزشی

زمانی می‌توان از سامانه آموزش سخن گفت که تمام فعالیت‌های شاگرد و استاد در آن بستر انجام شود. یکی از مهمترین فعالیت‌ها امکان ایجاد جامعه مجازی و گروه‌های کاربری مختلف است تا هر فرد بتواند پروفایل خود را مدیریت کند و درخواست عضویت در گروهی را با اختیار بپذیرد یا استادی گروهی خاص تشکیل داده و شاگردان خود را به گروه دعوت کند. مهمتر از این ایجاد گروه‌ها، توانایی اختصاصی کردن گروه‌ها بدون دسترسی دیگران و فقط حضور افرادی خاص است همچنین می‌توان گروه را عمومی کرد تا هر فردی بتواند در آن عضو شود و از مطالب استفاده نماید.

ایجاد گروه و انجمن| عضوگیری متفاوت| ارسال و دریافت پیام| شخصیتِ کاری در بستری مدرن

0 تا 100 تمام فعالیت‌ اجتماعی در یک بستر آموزشی

 اولین سامانه آموزش آنلاین با امکانات منحصر به فرد

%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87 %D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C %D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87

edufinio%20message%20system

در خبرگزاری فردی تمامی مدرسین معرفی خواهند شد | خبرگزاری فردی
در سامانه ثبت برند و معرفی برترین‌ها، هر مدرس و آموزشگاه و ساختار آن معرفی خواهد شد | ثبت برند
در اولین سامانه خدمات ورزشی به زبان فارسی هر فرد امکان فروش و درامدزایی محصول را خواهد داشت | مورمور
نشر خبرهای شما : رایگان
ارتباط از طریق گفتگوی آنلاین و یا تماس مستقیم
اینجا مکان تبلیغات شماست : روزانه، هفتگی، ماهانه شامل هزینه | قابل مشاهده در تمام صفحات

Leave a Reply