صدای روز | بانوی ماندگار فروغ فرخزاد

ارتباط از طریق گفتگوی آنلاین و یا تماس مستقیم

همه چیز در از پیش است|س.ع|

ترفند و روش غیرفعال کردن کامنت در کانال تلگرام

Sending
User Review
5 (3 votes)

ترفند و روش غیرفعال کردن کامنت در کانال تلگرام

با قابلیت جدید ارسال کامنت در کانال‌ها، کانال‌های بسیاری این ویژگی را فعال کرده‌اند ولی با مشکلاتی در کنترل آن مانند غیرفعال کردن کامنت‌های یک پست خاص مواجه هستند.

اگر بخواهید قابلیت ارسال کامنت را برای فقط یک پست ببندید، چند راه وجود دارد:

1. از آنجایی که برای فعال شدن کامنت نیاز به اتصال کانال به یک گروه است، با حذف کردن پستی که از طرف کانال به گروه ارسال شده، می‌توانید ارسال کامنت را غیرفعال کنید.
2. در صورتی که پست را حاوی دکمه شیشه‌ای ارسال کنید، کامنت درون برنامه برای آن پست فعال نخواهد شد.
3. در راه‌حل کم کاربردتر اخر، به صورت موقت گروه متصل شده را قطع کنید و پس از ارسال پست، دوباره وصل کنید.

ترفند و روش غیرفعال کردن کامنت در کانال تلگرام

ترفند و روش غیرفعال کردن کامنت در کانال تلگرام

نشر خبرهای شما : رایگان
ارتباط از طریق گفتگوی آنلاین و یا تماس مستقیم
اینجا مکان تبلیغات شماست : روزانه، هفتگی، ماهانه شامل هزینه | قابل مشاهده در تمام صفحات

Leave a Reply