صدای روز | بانوی ماندگار فروغ فرخزاد

ارتباط از طریق گفتگوی آنلاین و یا تماس مستقیم

همه چیز در از پیش است|س.ع|

جلوگیری از افزایش وزن پس از کاهش وزن

جلوگیری از افزایش وزن پس از کاهش وزن

امروزه چاقی به عنوان یه بیماری مزمن خطرناک شناخته میشه تقریبا 65% بزرگسالان درایالت متحده دچار اضافه وزن یا چاقی هستن وتقریبا نصف جمعیت بزرگسال دردوره ای اقدام به کاهش وزن کردن اگرچه کاهش وزن می تونه بسیار مشکل باشه چالش اصلی دراغلب موارد حفظ کاهش وزنه
خیلی از الگوها وبرنامه های تغذیه ای درکاهش کوتاه مدت وزن موفق بودن اما با این حال موفقیت درحفظ وزن کم شده به این اندازه فراگیر نبوده.

پژوهش ها نشون میده که تقریبا 20% از افراد دچار اضافه وزن یا چاقی در کاهش وزن موفق بودن .
موفق بودن در حفظ کاهش وزن اینطوری تعریف میشه که :
کاهش دست کم 10% از وزن اولیه ی بدن وحفظ وزن کم شده دست کم برای یک سال
درمرور جنبه های کلیدی این تعریف توجه به عمدی بودن کاهش وزن اهمیت زیادی داره چون کاهش وزن غیرعمدی وناخواسته بیشتراوقات مقدمه ی سایر بیماری هاست که میتونیم درمنابع پزشکی فهرستی ازاون بیماری هارو پیدا کنیم.

عوامل رفتاری مرتبط با حفظ کاهش وزن:
الف:عواملی که با موفقیت در حفظ کاهش وزن همراه است
1.ایجاد یک شبکه حمایت اجتماعی
2.محدود کردن یا خودداری از خوردن مهارنشده
3.خودداری از پرخوری افراطی
4.خودداری ازخوردن درواکنش به احساسات منفی واسترس
5.مسئولیت پذیر بودن درقبال تصمیم فردی
6:تقویت حس قوی خوداختیاری وانگیزش فردی وخودکارامدی درقبال حفظ کاهش وزن

جلوگیری از افزایش وزن پس از کاهش وزن

جلوگیری از افزایش وزن پس از کاهش وزن

ب: عوامل خطرزای همراه با افزایش مجدد وزن
1:خوردن مهارنشده
2:پرخوری افراطی
3:دوره های گرسنگی شدید
4:خوردن در واکنش به احساسات منفی واسترس
5:واکنش های غیرفعال به مشکلات
6:مسئولیت پذیری کم در زندگی

 


سامانه آموزش و تدریس آنلاین فارسی زبانان edufinior | سامانه ثبت برند یکپارچه سازی و تبلیغات finior | نام اول خدمات ورزشی سامانه فروش و درآمدزایی murmur | سامانه هوشمند سلامتی پروویت provit | سیستم ردیابی اسناد الکترونیکی ایران edts
نشر خبرهای شما : رایگان
ارتباط از طریق گفتگوی آنلاین و یا تماس مستقیم
اینجا مکان تبلیغات شماست : روزانه، هفتگی، ماهانه شامل هزینه | قابل مشاهده در تمام صفحات

Leave a Reply