صدای روز | بانوی ماندگار فروغ فرخزاد

ارتباط از طریق گفتگوی آنلاین و یا تماس مستقیم

همه چیز در از پیش است|س.ع|

بدترین مربی ورزش کیست و از چه مربیانی باید دوری کرد؟

Coach | BE INSPIRED | International American Football
به عنوان مربی و حتی تحصیل کرده ورزشی در هر مقطعی :
● از تجویز هرگونه مکمل و دارو خود داری نمایید (با افزایش توانایی های خود درامد زایی را از طریق دیگری انجام دهید)
● از ارائه برنامه های سطح بندی نشده خود داری نمایید.
● از اعمال فشار بیش از حد، بی محتوا ، بی دلیل و غیر کاربردی خود داری نمایید.
● با ارائه مثالهای کاربردی صبر و تعهد تمرینی را به شاگردان خود یاداوری نمایید.
● از بکار بردن و ارائه هرگونه رژیم و مبانی تغذیه در ۴ ماه اول تمرینی خود داری نمایید.
◇ هدف خود را بهبود ساختار بدنی و کیفیت زندگی فرد قرار دهید نه دستاوردهای بی محتوای ظاهری…◇
□ به عنوان یک شاگرد :
○ به هیچ عنوان با مربیانی که مکمل و دارو تجویز میکنند حتی یک جلسه ادامه فعالیت نداشته باشید.
○ به هیچ عنوان تحت تاثیر بزرگ نمایی های مربیان قرار نگیرید.
○ به هیچ عنوان تعهد و نظم تمرینی را فراموش نکنید.
○ به هیچ عنوان رژیمهای غذایی مربیان را انجام ندهید.
○ قبل از شروع هرگونه فعالیتی مشاوره پزشکی و تعیین و تنظیم دستاورد به همراه مربی داشته باشید.
■از دیدن عکسهای تناسب اندام و سیکس پک بپرهیزید.
منبع : منتشر شده در کانال تلگرام ورزش بدون حرف اضافه مشاهده

NFL Nostalgia: Ranking the Best Coaches in NFL History | Bleacher ...

نشر خبرهای شما : رایگان
ارتباط از طریق گفتگوی آنلاین و یا تماس مستقیم
اینجا مکان تبلیغات شماست : روزانه، هفتگی، ماهانه شامل هزینه | قابل مشاهده در تمام صفحات

Leave a Reply