صدای روز | بانوی ماندگار فروغ فرخزاد

ارتباط از طریق گفتگوی آنلاین و یا تماس مستقیم

همه چیز در از پیش است|س.ع|

از شرطی شدن کلاسیک چه می دانید؟

Sending
User Review
5 (3 votes)

از شرطی شدن کلاسیک چه می دانید؟

شرطی‌سازی کلاسیک نوعی از یادگیری همراه با تداعی است. در این شرطی‌سازی جانور یاد می‌گیردکه بین یک محرک بی اثر با یک پاداش و یا تنبه ارتباط بسازد.
اصطلاح شرطی‌سازی اولین با ر توسط ایوان پاولف یک فیزیولوژیست روسی بیان شد.
وی در بررسی خود میزان ترشح سگ در پاسخ به مواد غذایی را اندازه‌گیری کرده بود . پاولف در بررسی‌های خود متوجه شد که سگ‌های آزمایشگاه با دیدن ظرف غذا نیز از خود واکنش نشان داده و بزاق دهانشان ترشح می‌شود. پاولف فکر کرد شاید دیدن ظرف غذا برای آن‌ها تداعی کننده‌ی مزه‌ی غذا نیز هست.
بنابراین وی تصمیم به انجام آزمایش‌های دقیق دیگری گرفت تا متوجه شود آیا سگ  به محرکات دیگری همچون صدا و نور، پاسخ نشان می‌دهد یا خیر.
آزمایش‌های پاولف منجر به درک یکی از بنیادی ترین فرآیندهای یادگیری یعنی “شرطی‌سازی کلاسیک” شد. به بیان دیگر شرطی‌سازی کلاسیک فرایندی از یادگیری است که در آن یک محرکی خنثی بوده از طریق جفت شدن مکرر با محرک دیگر، تداعی کننده‌ی آن محرک می‌شود.
به طور دقیق‌تر باید گفت که؛ ظرف غذا در ابتدا محرکی خنثی بوده و سبب ترشح بزاق سگ نمی‌شد. اما وقتی غذا در دهان سگ قرار می‌گرفت باعث ترشح بزاق می‌شد. سپس وقتی که ظرف غذا و غذا به طور مکرر با هم ارائه شدند، این موضوع باعث شد که ظرف غذا طبیعت غذا را به خود اختصاص دهد؛ تا حدی که دیدن ظف غذا نیز سبب ترشح بزاق دهان سگ می‌گردد. یا به عبارت دیگر سگ یاد گرفت دیدن ظرف غذا و مزه غذاها در دهان تداعی کننده یکدیگر اند.
فرایند شرطی‌سازی در انسان:
این فرایند در مورد انسان نیز صدق می‌کند. با کمی جست و جو در اطراف محیط زندگی قطعا ردی از شرطی‌سازی کلاسیک در زندگی روزمره خواهیم دید. برای مثال کودک شیرخوار یاد می‌گیرد با دیدن سینه‌ی مادر مزه‌ی شیر نیز خواهد آمد که این خود نمونه‌ای بارز از شرطی‌سازی کلاسیک در ابتدای زندگی هر فرد است.
یا حالت تهوع برای بیماران سرطانی؛ در شیمی درمانی  یک واکنش کاملا طبیعی است.
 امّا گاهی مشاهده می‌شود که  این بیماران درست به محض ورود به اتاق درمان دچار حالت تهوع می‌شوند
 حتّی مشاهده شده‌است که اگر به کودکان سرطانی قبل از شیمی‌درمانی بستنی داده شود؛ کودک در مواقع دیگر نیز نسبت به بستنی شرطی شده و حتی اگر شیمی‌درمانی انجام نشود؛ پس از خوردن بستنی استفراغ می‌کند.
 بر این اساس جان واتسون بر این باور است که عواطف عمیق در انسان ممکن است از طریق شرطی‌شدن کلاسیک ایجاد شوند؛ از آن جمله می‌توان به شرطی شدن ترس در کودکی با دیدن کلاه سفیدرنگ اشاره کرد؛ چرا که خرگوشی سفید سابقاً دست او را گاز گرفته بود.

سامانه آموزش و تدریس آنلاین فارسی زبانان edufinior | سامانه ثبت برند یکپارچه سازی و تبلیغات finior | نام اول خدمات ورزشی سامانه فروش و درآمدزایی murmur | سامانه هوشمند سلامتی پروویت provit | سیستم ردیابی اسناد الکترونیکی ایران edts |خبرگزاری برتر news
از شرطی شدن کلاسیک چه می دانید؟ | از شرطی شدن کلاسیک چه می دانید؟ | از شرطی شدن کلاسیک چه می دانید؟ | از شرطی شدن کلاسیک چه می دانید؟ | از شرطی شدن کلاسیک چه می دانید؟ | از شرطی شدن کلاسیک چه می دانید؟ | از شرطی شدن کلاسیک چه می دانید؟

از شرطی شدن کلاسیک چه می دانید؟

از شرطی شدن کلاسیک چه می دانید؟

نشر خبرهای شما : رایگان
ارتباط از طریق گفتگوی آنلاین و یا تماس مستقیم
اینجا مکان تبلیغات شماست : روزانه، هفتگی، ماهانه شامل هزینه | قابل مشاهده در تمام صفحات

Leave a Reply